به نشر ئارۆ؛ موسسه انتشارات ئارۆ پاوه خوش آمدید.
تعداد بازديد: 58 بار

کنکاشی فقهی و حقوقی در باب قتل عمد در اقلیم کردستان