به نشر ئارۆ؛ موسسه انتشارات ئارۆ پاوه خوش آمدید.
تعداد بازديد: 211 بار
 در مجموع 1 راي

شمامی خالی تازیشائه سینی

مــــوضـــوع: ✏️ ادبیات مثنوی عروضی هورامیسال نشر: 📅 ۱۳۹۹ شمسیقيمت: 250,000ريال
نــــــاشـــــــر: انتشارات ئاروشــــــاعـــــر: عدنان مرادی
سـایــز: 📗 پالتو جیبی - ۸۴ صفحهزبـــان: 📚 هورامی

معرفی محصول

اولین مجموعه در زبان هورامی که در برگیرنده مثنوی عروضی هورامی است.


بررسی جزئیات

  • مثنوی به صورت 10 هجائی

  
دارای امتیاز از 1 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)