به نشر ئارۆ؛ موسسه انتشارات ئارۆ پاوه خوش آمدید.
تعداد بازديد: 240 بار
 در مجموع 1 راي

ئیش و ریش

مــــوضـــوع: ✏️ ادبیات دیوان شعرسال نشر: 📅 ۱۳۹۹ شمسیقيمت: 200,000ريال
نــــــاشـــــــر: انتشارات ئاروشــــــاعـــــر: آمنه اشرافی
سـایــز: 📗 وزیری - ۹۱ صفحهزبـــان: 📚 هورامی

معرفی محصول

اشعار خانم آمـنه اشرافی به زبان هوارمی و سوارنی است.


بررسی جزئیات

  • موضوعات عرفانی
  • وصف طبیعت
  • مناجات

  
دارای امتیاز از 1 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)